වැහි කිරිල්ලී

Tuesday, February 23, 2010

නෙත් මානයට සොදුරැ ව හසු වූ හග්ගල.....................

 
හග්ගල දී දුටු අහිංසක සුවයක්..................

4 comments:

බිඟුවා...! said...

ලස්සනයි.
අපිත් ගිහින් තියෙනවා මල්; පිපුණ කාලේක.

/බිඟුවා...!

Anonymous said...

හපොයි මොකද මේ බල්ලෝ දෙන්නා දුරස් වෙලා දොයියන්නේ?
ෆොටෝස් ටික ලස්සනයි නංගා..
මං ඕනේ උනු වෙලාවට හොරෙන් ගන්නම් මේවා..

ජයනි said...

..පිස්සා..-ඔන උනු වෙලාවට ගන්න.බෙදා හදා ගන්න තමා blog එකට දැම්මෙ

Ansh Lucky Sri Jay said...

ලස්සනයි.