වැහි කිරිල්ලී

Monday, July 7, 2014

සංවේගයෙන් ලියන වග නම් ................නිමිත්ත : පේරාදෙණිය සරසවියේ රොබෝරොසියා ගස වියපත් ව කපා ඉවත් කිරීම.


සුළ‍ඟේ මුසු වී හමා යන්න ට
තෙපුළ රහසක් දරා උන්නා.............
හමුව වෙන් වූ
සුවහසක්
කඳුලු සුසුමන් දරා උන්නා...........
ආලවන්ත කම් සිඹින දෙකපුල්
ලොවින් සඟවා රහස් රැක්කා......
නමුදු
ආවොතින් යන්න වේ නම්
නියත දහම ම එයම නම්
කාලයෙන් වියපත් ව
වියැකි යද්දී
මතක පමණ සඳා
ශේෂ වේවී

හදවත ට ගුලි වෙච්ච
ආදරෙන්.....................
 
No comments: